Avelshane

Sedan jag skaffade min första australian kelpie har det funnits intresse för att använda mina hanar i avel. Dock har ingen av mina tidigare kelpies gått i avel på grund av flera olika anledningar. Jag är intresserad av avel och genetik samt brinner för australian kelpie. Därför är det väldigt roligt att jag har en hane nu som kan gå i avel.

Svenska Kelpieklubben rekommenderar att hanar bör användas med måtta med hänsyn till hundrasens lilla avelspopulation. Ingen australian kelpie bör få mer än 36 avkommor i Sverige. Idealt är att kelpies får omkring 14-16 avkommor under sin livstid. Svenska Kelpieklubben rekommenderar även att ingen kelpie bör få mer än 72 barnbarn i Sverige.

Därför kommer jag att låna ut min hane för avel till max 3 tikar i Sverige. Tilltänkt kombination bör vara med så låg inavelsgrad som möjligt och får inte överstiga 1.5-2.0%. Jag önskar att avkommorna utvärderas hälsomässigt och mentalt (HD-röntgen och MH) samt att avkommorna kommer ut till aktiva hem för träning och tävling. 


Skovfarmen's Brown Nooroo Noname "Glenn"

Glenn är en hane med en gediget dokumenterad stamtavla både gällande hälsa och tävlingsmeriterade hundar. Han har många bra egenskaper som jag gärna ser går vidare i avel. Han otroligt nyfiken, trygg och miljöstark samt balanserad med en bra koncentration och uthållighet i all form av hundträning. Glenn har ett milt, följsamt lynne med en påfallande lojalitet och plikttrogenhet, precis som önskas hos hundrasen enligt rasstandarden.

Glenn är en hane med viss integritet, vilket man ska beakta i avel. Glenn är dock vänlig både mot människor och andra djur. Precis som Glenns stamtavla är väldokumenterad, är den också vanligt förekommande. Vill man hitta en unik stam får man leta på annat håll. Letar man efter en frisk och  mentalt bra hane med bra arbetskapacitet kan Glenn vara ett potentiellt val till din kommande kull.

  • Glenn är reserverad till 2 kullar - senast uppdaterad 2020-03-23.

  • Avel sker i samråd med Brigitta Golde, Skovfarmen's kennel i Danmark.
  • Glenn har 1 valpkull sedan tidigare, född 2017


All rights Reserved. Boggas.se © 2019