Avelshane

Sedan jag skaffade min första australian kelpie har det funnits intresse för att använda mina hanar i avel. Dock har ingen av mina tidigare kelpies gått i avel på grund av flera olika anledningar. Jag är intresserad av avel och genetik samt brinner för australian kelpie. Därför är det väldigt roligt att jag har en hane nu som kan gå i avel.

Svenska Kelpieklubben rekommenderar att hanar bör användas med måtta med hänsyn till hundrasens lilla avelspopulation. Ingen australian kelpie bör få mer än 36 avkommor i Sverige. Idealt är att kelpies får omkring 14-16 avkommor under sin livstid. Svenska Kelpieklubben rekommenderar även att ingen kelpie bör få mer än 72 barnbarn i Sverige.

Därför kommer jag låna ut min hane för avel till max 3 tikar i Sverige. Tilltänkt kombination bör vara med så låg inavelsgrad som möjligt och får inte överstiga 2%. Jag önskar att avkommorna utvärderas hälsomässigt och mentalt (HD-röntgen och MH) samt att avkommorna kommer ut till aktiva hem för träning och tävling. 

 


Skovfarmen's Brown Nooroo Noname "Glenn"

Glenn är en hane med en gediget dokumenterad stamtavla både gällande hälsa och tävlingsmeriterade hundar. Han har egenskaper som för mig är mycket positiva och som jag gärna ser går vidare i avel. Främst är han otroligt nyfiken, trygg och miljöstark samt balanserad med en otrolig koncentration och uthållighet i all form av hundträning. Glenn har ett milt, följsamt lynne med en påfallande lojalitet och plikttrogenhet, precis som önskas hos hundrasen enligt rasstandarden.

Det man ska veta om Glenn är att han är en hane med viss integritet, vilket man ska ha i beaktning när man använder honom. Personligen anser jag att det är enbart positivt drag hos honom. Glenn är en vänlig hund både mot människor och hundar, samt andra djur. Dock lever han som ensamhund och har inte heller större behov för flyktiga hundmöten.

  • Glenn är reserverad till maximalt antal kullar i Sverige.

  • Avel sker i samråd med Brigitta Golde, Skovfarmen's kennel i Danmark.
  • Glenn har 1 valpkull sedan tidigare, född 2017


All rights Reserved. Boggas.se © 2019