Glenn som avelshund


Glenn är en hane med en gediget dokumenterad stamtavla både gällande hälsa och tävlingsmeriterade hundar. Han har många bra egenskaper som jag gärna ser går vidare i avel.

Han är otroligt nyfiken, trygg och framförallt miljöstark. Glenn är en aktiv hund, men balanserad i sina egenskaper med en mycket bra koncentration och uthållighet i all form av hundträning. Glenn har ett milt och följsamt lynne med en påfallande lojalitet, samtidigt som han har viss självständighet i arbetet.

Leklusten ligger högt hos Glenn och han gillar verkligen att leka, både i jaktlekar som kamplekar. Glenn har ett bra gripande med visst omtag. Hans styrka är att han väljer leken före mat (och han gillar mat). Han kampar gärna med mig som med andra personer. Dock vill Glenn gärna äga föremålet. Därför har jag lagt en del fokus på byteshandel och tillit i leken. Jag upplever Glenn har stor lek- och kamplust i förhållande till vad hundrasen har generellt.

Social är Glenn när det krävs. Han tycker om de människor han känner och välkomnar gärna nya om de har något kul att erbjuda. Han är dock en hane med viss integritet, vilket man ska beakta i avel. Glenn är vänlig och signalsäker samt tydlig gentemot andra hundar. Han väljer bort individer som signalerar någon form av osäkerhet gentemot honom. Glenn trivs bäst med hundar som liknar hans egen sort.

Glenn är en stor hane med en mankhöjd på 56.6 cm. Det betyder att han är för stor enligt rasstandarden. För övrigt har han en sund exteriör med vissa mindre anmärkningar enligt rasstandarden. Glenn är snabb och smidig i kroppen och har aldrig varit skadad.

Glenn är som bäst när han får arbeta i mer självständiga uppgifter som spår och sök. Han gillar allra bäst att spåra. Han är snabb men spårar effektivt och med låg nos samt att han alltid söker spårkärnan. Han är snabblärd och en tänkande hund som har gett mig mycket gratis i träningen. Han är otroligt flexibel och det har varit med lätthet att introducera Glenn till flera olika hundsporter och träna dessa parallellt. En riktig dröm för mig till träningshund i alla lägen. 

Rekommendation


Svenska Kelpieklubben rekommenderar att hanar bör användas med måtta med hänsyn till hundrasens lilla avelspopulation.

Ingen australian kelpie bör få mer än 36 avkommor i Sverige. Idealt är att kelpies får omkring 14-16 avkommor under sin livstid. Svenska Kelpieklubben rekommenderar även att ingen kelpie bör få mer än 72 barnbarn i Sverige.

Att använda Glenn


Jag kommer att låna ut min hane för avel till max 3 tikar i Sverige. Tilltänkt kombination ska vara med låg inavelsgrad och får inte överstiga 1.0% enligt SKK's inavelsberäkning på 5 generationer. 

Har tiken ingen valpkull sedan tidigare, ska parning ske naturligt och utan någon mänsklig inblandning förutom närvaro av ägare/uppfödare vid hängning.

Jag önskar att svenska avkommor efter Glenn utvärderas hälsomässigt och mentalt (HD-röntgen och MH) samt att avkommorna kommer ut till aktiva hem för träning och tävling.

boggas.se

Boggas.se är en privat sida som handlar om Sofia Olsson och hennes hundar. Sajten funnits på nätet sedan 2003. Idag fungerar sajten som ett informationsforum för de hundar Sofia har och har haft. I första hand handlar det mest om hundrasen Australian kelpie.

Socialt

Häng med Sofia via sociala medier, eller ta kontakt via mail.


All rights reserved. Boggas © 2020